От Юни 2009 ние съветваме съдружниците в „Парк Инвестмънт България” ООД по отношение на плана за преобразуване на дружеството, който първоначално целеше да раздели имотите на дружеството между съдружниците и същевременно да постигне изплащане на задълженията на дружеството, както и да осигури средства специално за завършване строежа на Хотелски комплекс. Обстановката бе такава, че акционерите не бяха отзивчиви един към друг, финансовата криза се отрази сериозно на продажбите и съответно постави дружеството в много трудна ситуация. Понастоящем ние сме на път да изпълним успешно плана за преобразуване, който предложихме на клиента, като в същото време няма незадоволени кредитори на дружеството.

панорама на офиса скрий съдържанието