SBS Broadcasting чрез своите дъщерни дружества в България Радио “Веселина” и Агенция “Витоша”, придоби няколко радио лицензи за експлоатация в различни градове на България с правна помощ на Адвокатското дружество. Ние съветвахмеи работихме през целия процес на придобиване. Сред другите, ние се предоставихме следните услуги:

Правен анализ и оценка за всеки един град на лицензите на операторите, подготовка за продажба и договор за покупка на лицензии; изготвяне на договор за набирателна сметка, подготовка на необходимите документи и представителство пред регулаторните органи, които позволяват придобиването.

панорама на офиса скрий съдържанието