Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко” консултира придобиването на българското дружество „Семитек” ООД, специализиран в разработването и производството на електронни и електрически уреди и съоръжения от „Реалти” ООД. Процесът на консултиране беше разделен на два основни етапаправен анализ на закупената компания и придобиване на дружеството.

 А. Правен анализ. Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко” преглежда и проверери правното състояние на дружеството, неговите дейности и активи. Една от специфичните характеристики на този правен анализ бе проверка за придобиване на основните активи в процедурата по приватизация в България.

 Б. Придобиване на компанията. Адвокатско дружество организира изпълнението на всички етапи, изготви всички документи, включително Договора за продажба на дружествени дялове и корпоративни документи, както и регистрация на сделката в Българския Търговския регистър.

панорама на офиса скрий съдържанието