През 2010г. Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко” съветва/консултира създаването и развитието на кредитните процедури и организиране на Marfin Popular Bank Public Co. на българския пазар; изготвяне на „Вътрешни правила срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма” на Банката и представителство пред съответната държавна агенция в рамките на процеса на одобрение.

Ние консултирахме одобряването и изпълнението на два договора за заем между чуждестранен и местен корпоративни клиенти на Банката относно спазването на изискванията на българското законодателство, включително изготвяне на правни анализи за корпоративния статус и недвижими имоти; обезпечения и рефинансиране и заместване на длъжник.

панорама на офиса скрий съдържанието