Продажбата на Нова телевизия на Modern Times Group за 620 млн. евро, като за целта беше изготвен пълен правен анализ на дружествата от медийната група, участвахме активно в съзването на виртуален информационен масив, който беше предоставен на възможните инвеститори за запознаване с дружествата от групата и проучване на състоянието им, предоставяне на правни съвети на чуждестранните консултанти по сделката относно особености и правила на българското право с отражение върху сделката, работа по проект на договор между акционерите, проект и финализиране на договор за покупко-продажба, както и приложенията към него и в частност работа по декларациите и гаранциите и необходимите разкрития дадени и направени от Купувача по сделката, приключване на сделката в съответствие с изискванията на българското законодателство,

 както и покриване изискванията на съответните регулаторни органи

панорама на офиса скрий съдържанието