Въвеждане на чуждестранна банка на българския пазар, включително но не само предоставяне на правни съвети и консултации относно финансовото и банковото законодателство, изготвяне на основния документо оборот, необходим за нормалното функциониране на банката, регистрации и комуникация с Българска народна банка и др.

панорама на офиса скрий съдържанието