Покупка на най-голямото българско списание, насочено към женската аудитория от една от водещите медийни групи в страната, правни съвети и съдействие на всички етапи от развитие на сделката, създаване и съдействие при преговорите на договор за покупко-продажба на акции, дружествен договор между новите съдружници, договор за специална сметка с банката обслужваща сделката, представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и др.

панорама на офиса скрий съдържанието