Развитие на вятърни паркове с мощност над 500 MW из цяла България, включително, но не само закупуване на необходимата за изграждането им земя, проучване и проектиране, промяна на предназначение, разрешения за изграждане и включване към енергийната система на страната.

панорама на офиса скрий съдържанието