В резултат на активната работа на Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко” в последните месеци, Комисията за защита на конкуренцията („КЗК”) в свое решение от 03.02.2011 г. разреши на „Фреш Лоджик” ЕООД да придобие едноличен контрол върху „Ипекс груп” ЕООД. „Фреш Лоджик” ЕООД е собственост на Импала Инвест Б.В. и осъществява търговско представителство и посредничество, спедиционни и превозни сделки. „Ипекс груп” ЕООД търгува с млечни продукти и осъществява внос на млечни стоки и мазнини. След като взе предвид представените доказателства и анализи на засегнатите пазари, КЗК установи, че страните по сделката оперират на различни продуктови пазари, без хоризонтални и съществени вертикални връзки между тях.

В резултат на планираната концентрация, според КЗК, няма да се достигне до установяване или засилване на господстващо положение, което значително да попречи на ефективната конкуренция.

панорама на офиса скрий съдържанието