С решение от 03.02.2011 г. Комисията за защита на конкуренцията („КЗК”) разреши концентрация чрез придобиване на едноличен контрол от „Унибел” АД върху „Акурат-млечна промишленост” ЕООД. Решението на КЗК е следствие и на компетентното съдействие на Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко”, не само в началната фаза на уведомяване на КЗК за планираната концентрация, но и при цялостното развитие на процедурата до окончателното й приключване. „Акурат-млечна промишленост” ЕООД произвежда млечни продукти и аналози от растителен произход, най-вече бяло сирене от краве, овче и козе мляко. „Унибел” АД осъществява производство на маргарини, олио и масла, като дружеството е собственост на Импала Инвест Б.В., Холандия. Според КЗК, в резултат на нотифицираната сделка няма да се достигне до установяване или засилване на господстващо

 положение, което би попречило на ефективната конкуренция на съответните пазари. Мотивите на КЗК са че, пазарът на млечни продукти се характеризира с множество участници и голямо разнообразие на продуктите от една страна, а от друга страна, на този пазар „Акурат-млечна промишленост” ЕООД заема незначителен дял и в групата на продавача няма друго дружество, което да произвежда млечни продукти.

панорама на офиса скрий съдържанието