„Илиева, Вучева и Ко Адвокатско дружество" е екип от профе- сионалисти, на които може да се разчита. Ние сме независима адвокатска кантора, обединяваща отлични адвокати и подпомагащ ги екип, обединени от идеята за предоставяне на услуга, фокусирана върху клиента и винаги ръководена отблизо от някой от управляващите партньори.

панорама на офиса скрий съдържанието